A Asociación Cultural Saiñas está formada por diferentes seccións que engloban a tódolos seus integrantes segundo a disciplina ou disciplinas nas que se atopan así como segundo foron formándose os grupos de membros á hora de integrarse na agrupación.

Estas seccións dentro da ACSaiñas son as seguintes:

Foz2014-022Foz2014-008