En próximas datas tamén se vai realizar a actividade vinculada co Plan Acción que forma parte da colaboración que a empresa Alcoa S.A. ven a realizar con nós estes derradeiros anos e que nesta ocasión consistirá no adecentamento e revalorización da Área de Esparcemento hacia Punta Roncadoira. Nesta actuación contaremos coa colaboración inestimable dos voluntarios de Alcoa S.A..

mx3E65

Queremos dende aquí animar a todolos que así o desexen a votarnos unha man ese día. De esta actividade daremos debida conta no seu momento e co tempo suficiente a tódolos socios de Saiñas.

Será unha xornada única na que se comezará pola mañán cedo e ó longo de todo o día. A adecuación da zona, desbroce, reparación dos bancos e a barandilla, limpeza, etc…..