Inicio do Curso 2015/16

Inicio Curso 2015-16

Este mes de OUTUBRO ó longo da primeira semana iniciáronse as clases e os ensaios en todas e cada unha das seccións e nos días e horarios habituais ata o de agora. Os lugares de ensaio tamén serán os mesmos que se viñan a utilizar durante este ano pasado.

 

A todos aqueles que esteñan interesados en incorporarse á nosa Asociación, teñen varios medios para facelo, ben poñéndose en contacto con alguén da Directiva, ben a través desta páxina web, ou acudindo os diferentes ensaios os días que corresponde.